Afscheid

 Het overlijden van een geliefde gaat gepaard met veel verdriet.
Tegelijkertijd moet er heel wat geregeld worden.
Wij werken samen met uw uitvaartondernemer en zorgen voor
de inhoudelijke ceremoniële kant.
Een afscheid, een begrafenis, een herdenkingsritueel
kan zo uitbundig of ingetogen worden als u zelf wilt.
Een waardig afscheid is een begin van een verwerkingsproces.
Wij staan geheel ter uwer beschikking en voeren zoveel gesprekken als nodig todat het voor iedereen goed voelt.